Lidmaatschapstarief 2019

Het lidmaatschapstarief voor 2019 voor rijdende(lessen) leden en niet rijdende/lessende leden is vastgesteld in de ledenvergadering op 25-01-2016 en gelden vanaf 01-02-2016 ( vermeerderd met de kosten voor de KNHS,deze kosten zijn te vinden op www.knhs.nl en worden jaarlijks geindexeerd.

20 Euro per maand voorLidmaatschap rijdende/lessende leden vanaf 01-02-2016 excl. kosten KNHS

42.50 Euro per jaar voor lidmaatschap niet rijdende/lessende leden vanaf 01-02-2016 excl.kosten KNHS

Om de vereniging financieel gezond te houden zijn we zijn tot het vaststellen van deze bedragen gekomen en hebben we ook voor extra aktiviteiten enige speelruimte.

Indien u zelf per Automatische bankoverboeking betaald vragen wij u om de bedragen aan te passen per 01-02-2016 b.v.d.


Meer informatie over het lidmaatschap vind u onder LID WORDEN.