Lidmaatschapstarief 2022

Het lidmaatschapstarief voor 2022 voor rijdende(lessen) leden en niet rijdende/lessende leden is vastgesteld in de vergadering op 11-10-2021 en gelden vanaf 01-01-2022 ( vermeerderd met de kosten voor de KNHS,deze kosten zijn te vinden op www.knhs.nl en worden jaarlijks geindexeerd.

25.00 Euro per maand voorLidmaatschap rijdende/lessende leden vanaf 01-01-2022excl. kosten KNHS

42.50 Euro per jaar voor lidmaatschap niet rijdende/lessende leden vanaf 01-01-2022 excl.kosten KNHS

Om de vereniging financieel gezond te houden zijn we zijn tot het vaststellen van deze bedragen gekomen en hebben we ook voor extra aktiviteiten enige speelruimte.

Indien u zelf per Automatische bankoverboeking betaald vragen wij u om de bedragen aan te passen per 01-01-2022 b.v.d.


Meer informatie over het lidmaatschap vind u onder LID WORDEN.